คีย์ลัดที่เราชื่นชอบ ใน Visual Studio Code (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows)

enlightened Basic Editing Shortcuts

Command Action Shortcut
Cut line (empty selection) Ctrl + X
Copy line (empty selection) Ctrl + C
Move line up/down Alt + ↑ / ↓
Copy line up/down Shift + Alt + ↓ / ↑
Insert line below Ctrl + Enter
Insert line above Ctrl + Shift + Enter
Indent/outdent line Ctrl + ] / [
Go to beginning/end of line Home / End
Go to beginning of file Ctrl + Home
Go to end of file Ctrl + End
Scroll line up/down Ctrl + ↑ / ↓
Toggle line comment Ctrl + /

enlightened Navigation Shortcuts

Command Action Shortcut
Go to Line Ctrl + G
Navigate editor group history Ctrl + Shift + Tab

enlightened Search and replace Shortcuts

Command Action Shortcut
Find Ctrl + F
Replace Ctrl + H

enlightened Multi-cursor and selection Shortcuts

Command Action Shortcut
Insert cursor Alt + Click
Select current line Ctrl + I
Select all occurrences of current word Ctrl + F2
Expand selection Shift + Alt + →
Shrink selection Shift + Alt + ←

enlightened Rich languages editing Shortcuts

Command Action Shortcut
Trigger suggestion Ctrl + Space

enlightened Editor management Shortcuts

Command Action Shortcut
Split editor Ctrl + \
Focus into 1st, 2nd or 3rd editor group Ctrl + 1 / 2 / 3

enlightened File management Shortcuts

Command Action Shortcut
New File Ctrl + N
Open File Ctrl + O
Save Ctrl + S
Close Page Ctrl + W
Open Next Ctrl + Tab

enlightened Display Shortcuts

Command Action Shortcut
Toggle Sidebar visibility Ctrl + B
Show Explorer / Toggle focus Ctrl + Shift + E
พื้นที่โฆษณา

ติดต่อโฆษณา (วันละ 1 บาท)
อีเมล: wayut09101999@gmail.com

ติดตามเราได้ที่
Khidaengdotcom
YouTube Channel - link
Khidaeng.com ไข่แดงดอทคอม
FaceBook Fanpage - link